Varukorg

✓ Fri frakt vid köp för 800 kr   ✓ 1-6 dagars leverans

Integritetsvillkor

Personuppgiftsbehandling

Fest Med Fille AB, org. nr. 559251-6123, behandlar personuppgifter i samband med handeln på https://www.festprissen.se och är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Fest Med Fille AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

– För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.

– För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.

– För att hantera eventuella returer.

– För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.

– För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.

– För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.

– För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Fest Med Fille AB:s erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Fest Med Fille AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor. Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Fest Med Fille AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Fest Med Fille AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Fest Med Fille AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Fest Med Fille AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Fest Med Fille AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Fest Med Fille AB via kundservice@festprissen.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

– Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.

– Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

– Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.

– Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.

– Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

– Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Fest Med Fille AB:s berättigade intressen.

– Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Cookies

En cookie är en mindre textfil som sparas på din dator och som innehåller information. Fest Med Fille AB använder cookies av tekniska skäl för att förbättra webbplatsen samt förenkla för dig som kund och användare. Vi sparar ingen personlig information via cookies.

___________________

Fri Frakt

Vid köp över 800 kr

Pengarna tillbaka garanti

14 dagars öppet köp

Snabba leveranser

1-6 dagars leverans